Portfolio

Global Trade Fairs Organization Exhibition Portfolio 

Pak-Asia USA Trade Expo 2016

December 9th -17th, 2016 at  Houston, United State of America

Pak Trade Expo Russia-Kazan 2018

08 to 27 August 2018 at  Kazan Expo Center, Kazan Russia

Pak Trade Expo Russia-Ufa 2018

08 to 27 August 2018 at  Kazan Expo Center, Kazan Russia

GREETINGS